خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۲ شهریور ۹۷ ، ۱۷:۳۲

فاحشگر!

‏ده جلد کلیدر محمود دولت آبادی ۲۲۵ هزار تومان، 

یک جلد کتاب جناب آقای صابر ابر ۳۰۰هزار تومان !

 زیبا نیست؟ 

۹۷/۰۶/۲۲
نسیم ....