خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

آخرین مطالب

۳ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

می توان در یک ازدواج،سالها،مجرد بود...

می توان ساعت ها بدون بیان کلمه ای،صحبت کرد...

می توان با تمام دنیا خوابید و باکره بود...

  • نسیم ....
  همه ی ما پناه جوییم،که در قلب خودمون دنبال پناهگاهی میگردیم


  • نسیم ....


  • نسیم ....