خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

مشخصات بلاگ
خمار شب :

یک فنجان دردودل بدون شکر برای تو آورده ام
تا از دهان نیفتاده
بنوش…

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای اینکه کسی را عاشقانه دوست داشته باشی،باید سخت به هیجان بیایی!

وقتی بازی دوطرفه باشد،ارزش انجام و هیجانش رادارد

ولی اگر قرار باشد که به تنهایی بازی کنی،بازی احمقانه می شود...!

اگر جنگل هم که باشی درختانت را بی رحمانه ببرند بیابان میشوی

وای به روزی که زن باشی و احساساتت را بخشکانند!

  • نسیم ....

خوشبخت اونیکه میتونه دوست داشتنشو نشون بده...!


  • نسیم ....