خمار شب

مشخصات بلاگ
خمار شب
آخرین مطالب

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

اگر روزی عقل را بخرندو بفروشند

ما

همه

به خیال اینکه زیادی داریم،فروشنده خواهیم بود...

  • نسیم ....