خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۸

من-کافرم !

همون جور که به غذای امام حسین احترام می‌ذاریم 

و نمی گذاریم دانه ای برنج روی زمین بیوفته 

نگذاریم ظرف های غذای امام حسین هم روی زمین بیوفته 

تا قامتی برای جمع کردن این ظرفها خم بشه...

پ.ن:به یکی از این ایستگاه های چای صلواتی تذکری دادم،

که این هزینه رو در راه نیک دیگری هدیه میکردید.

 لیوان ها ی پلاستیکی به طبیعت برنمیگرده.

در جوابی بسیار احمقانه و خرافی بهم گفت:

 کافر شدی خانم به دستگاه امام حسین دخالت نکن ...!!!

۹۷/۰۶/۲۱
نسیم ....