خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۰ شهریور ۹۷ ، ۱۰:۴۵

عینک ماسه ای!

خیلی وقت ها نعمت‌هایی را که در اختیار داریم نمی‌بینیم،

چون به بودن با آنها عادت کرده ایم…!

۹۷/۰۶/۲۰
نسیم ....