خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۹ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۱

عجب دستاوردی!!!

10بهمن57 آتش زدن شهرنو و زنده سوزاندن زن تن فروش و گرداندن جسدش در میان شادی و شعارهای انقلابی مردم

40سال بعد

تائید وجود 6هزارخانه سکس 

 در مشهد مقدس وارائه خدمات جنسی به مردان عراقی ...

۹۷/۰۶/۰۹
نسیم ....