خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۵ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۶

قاضی گریخته!

در سرزمین کفر اسرائیل،پلیس زن به کودک فلسطینی

شیره ی جان خودش را میدهد و ترفیع درجه میگیرد...

ولی در سرزمین مسلمانان به کودک ۳ ساله تعرض جنسی میشود،

خدایا کجایی؟!

۹۷/۰۶/۰۵
نسیم ....