خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۲ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۴۸

سکوت پر فریاد!

خداوند سَر را آفرید

تا روی گردن باشد،

نه در زندگی دیگران…!

پ.ن:چندی پیش در تاکسی از توجه و سوال پیر مرد راننده که 

پرسید عینک دودی گرانی زدید،پیداست وضع مالی خوبی دارید!

به فکر فرو رفتم و در جواب گفتم کاش به فکر پس گرفتن 

حق خودمان از این دولت بی کفایت بودیم

 نه چشم چرخاندن درظاهر دیگران ...و باز هم تاسفی دیگر

۹۷/۰۵/۲۲
نسیم ....