خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

مشخصات بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

دهکده ی کاغذی!

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۴ ب.ظ

“آدم‌ها مثل کتاب‌ها هستند”بعضی آدم‌ها جلدزرکوب دارند،بعضی جلدضخیم و بعضی نازک،بعضی آدم‌ها ترجمه شده اند،بعضی از آدم‌ها تجدیدچاپ می‌شوند،و بعضی از آدم‌ها توقیف

و بعضی از آدم‌ها فتوکپی آدم‌های دیگر اند.

بعضی از آدم‌ها صفحات رنگی دارند،

بعضی از آدم‌ها تیتر دارند،فهرست دارند،

و روی پیشانی بعضی از آدم‌ها نوشته اند:

حق هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است.

بعضی از آدم‌ها قیمت روی جلد دارند،

بعضی از آدم‌ها با چند درصد تخفیف به فروش می‌رسند،

و بعضی از آدم‌ها بعد از فروش پس گرفته نمی‌شوند.

بعضی از آدم‌ها را باید جلد گرفت،

بعضی از آدم‌ها را می‌شود توی جیب گذاشت!

بعضی از آدم‌ها نمایش‌نامه اند و در چند پرده نوشته می‌شوند.

بعضی از آدم‌ها خط خوردگی دارند،

بعضی از آدم‌ها غلطِ چاپی دارند.

بعضی از آدم‌ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آن‌ها را بفهمیم.

و بعضی از آدم‌ها را باید نخوانده دور انداخت.

کتاب‌ها مثل آدم‌ها هستند.

بعضی از کتاب‌ها برای ِ ما قصه می‌گویند تا بخوابیم.

و بعضی قصه می‌گویند تا بیدار شویم،

بعضی از کتاب‌ها تنبل هستند.

بعضی از کتاب‌ها تقلب می‌کنند،

بعضی از کتاب‌ها دزدی می‌کنند!

بعضی از کتاب‌ها به پدر و مادرخود احترام می‌گذارند.

و بعضی حتی اسمی هم از پدرومادرخود نمی‌برند.

بعضی از کتاب‌ها هرچه دارند،از دیگران گرفته اند.

بعضی از کتاب‌ها هرچه دارند به دیگران می‌بخشند.

و بعضی از کتاب‌ها فقیر اند و بعضی گدایی می‌کنند.

بعضی از کتاب‌ها پرحرف اند،ولی حرف برای گفتن ندارند،

و بعضی ساکت و آرام اند ولی یک عالم حرف گفتنی در دل دارند.

بعضی از کتاب‌ها بیمار اند،

بعضی از کتاب‌ها تب دارند و هذیان می‌گویند.

بعضی از کتاب‌ها،کودکانه و لوس حرف می‌زنند.

و بعضی از کتاب‌ها فقط غر می‌زنند و نصیحت می‌کنند.

بعضی از کتاب‌ها پیش از تولد می‌میرند.

و بعضی تا ابد زنده هستند...

  • ۹۷/۰۵/۲۰
  • نسیم ....