خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۰۲:۳۸

ثواب برای شما/گناه برای ما

دزد ها شاید وجدان نداشته باشند ولی ترس دارند،

مفسدان اقتصادی، نه وجدان دارند و نه ترس…!

پ.ن:این جماعت ناپدید شده در صف 

حتما به کانادا عزیمت کردن...!

۹۷/۰۵/۱۹
نسیم ....