خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۹ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۳

انجیر شیرین!

تار و پودِ عالم امکان، به هم پیوسته است

عالمی را شاد کرد، آنکس که یک دل شاد کرد

“صائب‌ تبریزی”

۹۷/۰۵/۱۹
نسیم ....