خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۸ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۷

لای چین کردن!

در کره ی جنوبی طبق قانون اشخاصی را که به کودکان تعرض کنند با تزریق نوعی داروی شیمیایی برای همیشه،

 از مردانگی مرخص کرده و آنهاراعقیم میکنند!

۹۷/۰۵/۱۸
نسیم ....