خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۱ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۱۶

شریعت شناسنامه ای!

وانگ جیانلین تاجر بزرگ چینی می‌گوید : 

تُجار مسلمان فک میکنن من احمقم چون از من میخواهند 

برندهای جهانی را برایشان کپی کنم،

 آنوقت غذایی را که جلویشان ‌میگذارم میگویند حلال نیست و نمیخورند!

۹۷/۰۵/۱۱
نسیم ....