خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۰ مرداد ۹۷ ، ۲۳:۲۲

آفتابه ی طلایی🤔

خبرنگار از آقای مهاجرانی پرسید : 

مالزی بعد از شما شروع کرد چرا از ایران پیشرفته تر است ؟

مهاجرانی گفت : مالزی خواست مالزی را درست کند ولی مسئولین ما میخواهند دنیا را درست کنند !؟

۹۷/۰۵/۱۰
نسیم ....