خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۴ مرداد ۹۷ ، ۰۱:۴۰

ترفندهای موسیقی!

قطعه ای در مقام راست و بیات عجم عربی ام کلثوم که محمد رضا شجریان

از آن برای خواندن ربنا بهره گرفت.

پ.ن:چیزی که در اینجا به عنوان بهره گرفتن محمد رضا شجریان از این اجرا برای خواندن ربنا یاد شده نیاز به توضیح کوچکی دارد:

مراد از بهره گرفتن این استاد بزرگ،استفاده از مقام ها و گوشه های یادشده برای خوانش نیایش ربناست نه این اجرا...

۹۷/۰۵/۰۴
نسیم ....