خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۳ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۲۴

عطر انسانیت!

ثروتمند واقعی چیزهایی را جمع میکند،

که با خرج کردن از مقدار آنها

کم نمیشود، بلکه بیشتر میشود…

چیزهایی مثل مهربانی، سخاوت، لبخند،

اخلاق خوب و انسانیت…

۹۷/۰۵/۰۳
نسیم ....