خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

آخرین مطالب

طلوع درد!

يكشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۵۱ ب.ظ
کودک شیشه پاک کن میان ماشین‌ها میچرخید،با دستمالی چرکی.به بهانه‌ی پاک کردن شیشه‌ها،اما هیچ کس او را نمی دید.
 هیچ کس سکه‌ای به کاسه‌اش نمی انداخت...
یک روز راننده اتوبوس بی حواسی جانش را گرفت و خیابان به ناگهان کفاره باران شد از اسکناس‌های بی حاصل!
اما دیگر خیلی دیر بود،خیلی... 
عجیب طعم تلخی دارد فقر!
پیش ازین بر رفتگان افسوس می خوردند خلق
می خورند افسوس در ایامِ ما بر ماندگان!!
صائب تبریزی 
  • ۹۷/۰۴/۳۱
  • نسیم ....