خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۳۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۴۹

زنار بستن!

از من مترس که «خانم»

 ترا خطاب کنم

از او بترس که «همشیره‌ات»

 خطاب کند!

 ایرج میرزا

اکثریت مردان این سرزمین به خواهران خود نیز چشم طمع دارند

افسوس چقدر زود مردانگی رنگ باخت در این مُلک ویرانه!!!

۹۷/۰۴/۳۱
نسیم ....