خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۲:۴۸

سقا🤔!

با تمهیدات مسئولین در کمبود آب شغل جدید برای جوانان ساخته شده تا در دوره حکومت اسلامی هم آب فروشی دوره گردی رو تجربه کنیم...

آب فروشی دوره گرد در زمان قاجار

۹۷/۰۴/۲۹
نسیم ....