خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

مشخصات بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

جهل مرکب!

دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰ ق.ظ

 عزیز نسین در یکی از نوشته هایش می نویسد: 

به عنوان یک خبرنگار سفری به هندوستان داشتم.سوار قطاری شده بودیم، ناگهان قطار به طرز وحشتناکی ترمز کرد و ایستاد. سراسیمه پایین آمدیم و من دیدم گاوی فربه روی ریل نشسته و مانع حرکت قطار شده. 

به راهنمای هندی خودم گفتم 

چرا کسی گاو را از روی ریل خارج نمی کند تا راه قطار باز شود؟ 

او  گفت: گاو مقدس است و کسی نمی تواند مزاحمش شود،

 گفتم پس چاره چیست ؟ 

گفت: باید آنقدر صبر کنیم تا گاو با میل خودش ریل را ترک کند. 

گفتم یعنی یک گاو جلو حرکت قطاری را تا هر وقت بخواهد می گیرد

 و کسی مانعش نمیشود؟ 

گفت: آری، گاو مقدس است و من دانستم در جوامع عقب مانده هم افراد و عقاید به ظاهر مقدس،جلو ریل حرکت قطار جامعه شان نشسته اند و با وجود آنها، هیچ کس جرات نمی کند آنها را از روی ریل خارج سازد..!

  • ۹۷/۰۴/۲۵
  • نسیم ....