خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۵:۴۱

قانون کارما!

به افکار خوب بیندیش،

چیزهای خوب بگو

کارهای خوب در قبال دیگران انجام بده،

همه چیز به سوی تو باز می گردد...

پ.ن: آدمی آنچه را که می دهد، باز می ستاند…

 بازی زندگی، بازی بومرنگهاست،

تو چه چیز به زندگی بخشیدی؟

۹۷/۰۴/۲۴
نسیم ....