خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۳ تیر ۹۷ ، ۱۷:۲۲

قاصدک گِلی!

تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد، 

ما از مشتی خاکیم و به آن برمیگردیم.

تا میتوانی دستی بگیر،که وقتی خاک شدی،

خاکی پاک باشی و دستی تو را مشت کند و از آن بهترین های گِلین را بسازند

و آنگاه باز می گردی به این چرخه ی طبیعت،

لیوانی میشوی و لبی را تر خواهی کرد

یا گلدانی که ساقه های گُلی را از تشنگی نجات میدهد

یا سوتی گِلی در دست پسرکی تازه به پا افتاده که خواب را از چشمان میگرد

و ...

حیف از ما که در بیابان چون گَردی در هوا سرگردان باشیم...نسیم

۹۷/۰۴/۲۳
نسیم ....