خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۱

#تشنگی حیوانات#

در این روزهای گرم و طاقت فرسا

که انسان،با اینهمه زبان و ادعا درگیر است

به فکر تشنگی حیوانات بی زبان نیز باشیم...نسیم

طهران-۱۳۹۷/۴/۲۱

۹۷/۰۴/۲۲
نسیم ....