خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۸ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۷

برقص!

انسانها بر دو گونه اند :

یکی او که در تاریکی بیدار است

دیگری او که در روشنایی خواب است

۹۷/۰۴/۱۸
نسیم ....