خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

آخرین مطالب

هنوز فربه نشدید؟!

دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۹ ق.ظ

ایران جاییست که دختری چوب کبریت هایش را از گرسنگی میخورد

ولی مردی خورشید میخرد تا سیگارش را روشن کند...! 

سرزمین عجیبی داریم

یکی پول هایش را پارو میکند 

و دیگری اشک هایش را...

  • ۹۷/۰۴/۰۴
  • نسیم ....