خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

مشخصات بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

هنوز فربه نشدید؟!

دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۹ ق.ظ

ایران جاییست که دختری چوب کبریت هایش را از گرسنگی میخورد

ولی مردی خورشید میخرد تا سیگارش را روشن کند...! 

سرزمین عجیبی داریم

یکی پول هایش را پارو میکند 

و دیگری اشک هایش را...

  • ۹۷/۰۴/۰۴
  • نسیم ....