خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۴ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰

ادب مدرک نیست!

ادب یعنی:

به همسرت امنیت،به فرزندانت محبت،به پدر و مادرت خدمت و به دوستانت دوستی راهدیه دهی،برای جامعه نعمتی باشی و درهرکجا هر لباسی و هر پستی که هستی انسان باشی...

۹۷/۰۳/۲۴
نسیم ....