خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۷:۲۴

!

در دنیای امروز اگر تعداد آنها که به دنبال خوشبختی خودشان هستند

از تعداد آنها که به دنبال بدبختی دیگران هستند کمی بیشتر بود،

در عرض چند سال بهشت را به کف می‌آوردیم!

۹۷/۰۳/۲۲
نسیم ....