خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۷ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۶

تسبیح داغ!

‏شرارت،

ماسکهای زیادی می پوشد

اما هیچ کدام 

به خطرناکی نقاب تقوا نیست ...

۹۷/۰۳/۰۷
نسیم ....