خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۵:۴۳

پروانه های آهنی!

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند،

بلکه کسانی هستند که نمی توانند آموخته های کهنه

 را دور بریزند و دوباره بیاموزند

الوین تافلر

۹۷/۰۲/۲۴
نسیم ....