خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۶ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۷:۵۸

کتاب پوسیده!

گاهی باید خود را مطالعه کنیم

ممکن است به این نتیجه برسیم که

کتاب به درد نخوری هستیم

که فقط باید به انبار برود

پوچ و بی خاصیت ...

۹۷/۰۲/۰۶
نسیم ....