خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۰۲

دَشت آفت زده!

هیچ مترسکی را

شبیه گرگ نساختند

شبیه پلنگ یا

خرس هم نساختند

به گمانم ترسناک تر از آدمیزاد نیافته اند

مترسک سازها!

۹۷/۰۲/۰۵
نسیم ....