خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۱ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۱:۰۵

عرفان و یوگا

وقتی کسی مرا ناراحت می‌کند یا به چالش می‌کشد یا مشمئز می‌کند از خود می‌پرسم این فرستاده شده تا چه درس مهمی را به من یاد بدهد؟

در این لحظه فاقد کدام ویژگی شخصیتی و روانی هستم،

که باعث شده متحمل درد و رنج شوم؟

انسانهای کندذهن و کم‌هوش

به شما صبر و بردباری می‌آموزند

انسانهای عصبانی

آرامش و خونسردی را می‌آموزند

انسانهای تحقیرگر

عزت‌نفس و احترام  را به شما می‌آموزند

انسانهای بی‌احساس

عشق بی قید و شرط را می‌آموزند

و انسانهای لجباز

انعطاف را به شما می‌آموزند...

۹۷/۰۲/۰۱
نسیم ....