خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۶ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۴۱

رشد فرهنگی!

سگی که در آن گوشه راحت نفس میکشد،

پیرمردی که بدون فشارجمعیت وارد اتوبوس شود، 

مردانی باشرافت در  اتوبوس مختلط وزنانی که میتوانند به مردان اعتماد کنند،

همه مدیون کتابیست که در دست آن جوان است...

۹۶/۱۲/۲۶
نسیم ....