خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
۱۹ اسفند ۹۶ ، ۱۳:۲۴

حوضچه ی آرزو

قایقِ قسمت اگر
دور کند از "تو" مرا
رود را سمت "تو"
برعکس شنا خواهم کرد...!
۹۶/۱۲/۱۹
نسیم ....