خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۰۳ اسفند ۹۶ ، ۱۴:۵۸

زوال طبیعت!

هر دو ، ساحل دریای خزر است !!!

اما بالایی از جانب ایران و پایینی از جانب روسیه...

این که دیگه تقصیر مسولین نیست!!

۹۶/۱۲/۰۳
نسیم ....