خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۲ بهمن ۹۶ ، ۰۱:۰۴

حقانیت!

۹۶/۱۱/۲۲
نسیم ....