خمار شب :

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد،جوانه شد...

خمار شب :

هر چه تبر زدی مرا زخم نشد،جوانه شد...

مشخصات بلاگ
خمار شب :

اگر به خانه من آمدی
برای من ای مهربان،
آینه
بیاور...نسیم

آخرین مطالب

عرق سگی/تولید ملی

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹ ق.ظ

سال ها طول کشید تا سر از این بازی دوسر باختی که این روزها بین خیلی از افراد جامعه به خصوص جوان ها رایج شده تا حدودی سر درآوردم...اما هنوز مرددم در مورد خط فکری و راه و روشی که اینچنین به ناحق در پی گرفتن 

چگونه میتوان لفظ اشرف مخلوقات رو بر این آدم ها گذاشت افرادی که حیاتشون وابسته به ماده ایست که از این روش به دست میاید!

قشری که بر آن است که به خود بقبولاند اموری این چنینی در زندگی ارزش زحمت کشیدن را دارد و تمام وقت و هزینه ی خود را صرف این کار میسازد

باید براین حقیقت تلخ محض ایمان بیاوریم که در هر جامعه ای 

همواره قشری بد تربیت میشوند...نسیم

  • ۹۶/۱۱/۲۱
  • نسیم ....