خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

مشخصات بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

جشنواره ی فیلم فجر"سروزیرآب"

چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹ ق.ظ

در بین تماشای این چند فیلم جشنواره ی از فیلم سروزیرآب،حالی خاص و ویژه

گرفتم داستان فیلم در عین حال که کمی ناباورانه است،

جا گرفتن دو جوان با دو دین و مسلک در یک قبر و با یک جسم!
یکی از خطه ی لرستان و شیعه و دیگری از شهر یزد و زرتشتی ...و مادرهای این دو فرزند سرافراز این سرزمین این اشتباه و مدیون یکی از کارکنان معراج شهداء بودند،که با مویه های مادرشهید زرتشی در مقابل 

پدرلرستانی برای اجازه دادن نبش قبر و ...

فضای سینما آنچنان در حزن و اندوه فرو رفت که فقط صدای هق هق تماشاگران به گوش میرسید وافسوسی که برای مردان بی نظیر این سرزمین که به ناحق سینه هایشان آماج گلوله شد و عده ای در نازو نعمتی حرام غرق شده اند...و من نیز با چشمانی اشکبار در سکوت فریادی عمیق کشیدم!

  • ۹۶/۱۱/۱۸
  • نسیم ....