خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۷ دی ۹۶ ، ۲۳:۱۴

مینیمالی های خیالی!

پدر روزنامه میخوند

بچه:بابا بیا بازی!

پدر که حوصله ی بازی نداشت یه تیکه از روزنامه رو که نقشه ی دنیا بود 

تیکه تیکه کرد و گفت:این پازله،درستش کن

بچه درستش کرد

پدرپرسید:تو که نقشه ی دنیارو بلد نیستی چطور درستش کردی؟!

گفت:آدمای پشت روزنامه رو درست کردم ،دنیا خودش درست شد

آدما که درست بشن،دنیا هم درست میشه؟!

۹۶/۱۰/۱۷
نسیم ....