خمار شب :

الهی خوشی با توست اشارت به بهشت می کنی ؟

خمار شب :

الهی خوشی با توست اشارت به بهشت می کنی ؟

مشخصات بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

!!!!

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۱۸ ق.ظ

سگی را گفتند از چه روی شما را نجس نامیدند؟

سگ با پوزخند پاسخ داد :

ما از زمانی نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم...!

عبید زاکانی

 

  • ۹۶/۱۰/۱۳
  • نسیم ....