خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

مشخصات بلاگ
خمار شب :

یک فنجان دردودل بدون شکر برای تو آورده ام
تا از دهان نیفتاده
بنوش…

!!!!

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۱۸ ق.ظ

سگی را گفتند از چه روی شما را نجس نامیدند؟

سگ با پوزخند پاسخ داد :

ما از زمانی نجس شدیم که پاچه دزدان شهر را گرفتیم...!

عبید زاکانی

 

  • ۹۶/۱۰/۱۳
  • نسیم ....