خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

خمار شب :

صبح باش،صبح یعنی قد کشیدن در باد!

آخرین مطالب

تلنگر!

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۳:۳۳ ق.ظ
حدود هزار سال پیش، لیدی گودایوا همسر 
یکی از بزرگان و کارگزاران حکومتی انگلیس، 
در اعتراض به افزایش بی رویه ی مالیات برای مردم شهر خود، 
هر روز به سراغ همسرش میرفت
 و عاجزانه تقاضا میکرد که مالیاتها کاهش پیدا کند. 
همسر او که سیاست و تصمیم های سیاسی 
خود را بر خواسته ی همسر خود ترجیح میداد، به همسرش گفت: 
اگر یک روز، برهنه سوار اسب شوی
 و تمام شهر را از سمتی به سمت دیگر بروی، مالیاتها را کاهش خواهم داد!!
گودایوا اسبش را زین کرد. لباس هایش را بر زمین ریخت؛ در شهر گفتند: گودایوا در حمایت از مردم،برهنه در میان شهر میگردد!
تمام مردم،مغازه ها را بستند و به خانه ها رفتند. پرده ها را کشیدند و با چشمانی اشکبار،منتظر شدند این گردش شوم به پایان برسد
گودایوا به خانه برگشت و مالیات ها کاهش یافت
 مجسمه اش در کاونتری ساخته شده است...
پ.ن:اسطوره ها،به تنهایی خلق نمیشوند
بلکه در بستری از 
 فهم و شعور 
 و 
 حمایت اجتماعی شکل می گیرند...
  • ۹۶/۱۰/۰۹
  • نسیم ....