خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب

شاید با پول رابطه ای موقت رو بشه خرید

ولی با پول نمی تونیم هیچ عشق پایداری رو از آن خود کنیم

پس اگر کسی به شما گفت پول ازت نمی خوام و فقط عاشقت شدم شک نکنید

لیلی دوباره متولد شده...


فیلم (پیشنهاد بی شرمانه) یک فیلم درام آمریکایی به کارگردانی آدریان لین محصول سال 1993

گواه کاملی بر گفته ی این حقیر است که مردی با ثروت فراوان خود قصد خرید عشق را از همسرمردی جوان ...

۹۶/۰۵/۱۴
نسیم ....