خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

خمار شب :

آدم‌های شب،آدم‌های یک شهر دیگرند...

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۲۱ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۸

شُل و وانهادگی ...YOGA

همراه با یوگا وجودتان شروع به جوشیدن کرده است که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده اید

کیفیتی جدید در وجود شما ایجاد می شود دروازه ای جدید که شروع به گشوده شدن کرده است

شما تبدیل به شعله ای خواهید شد که مایلید هر چه دارید با دیگران شریک شوید

اگر عمیقا عشق بورزید به تدریج متوجه خواهید شد که عشقتان بیشتر و بیشتر کیفیت مدیتیشن را پیدا میکند

سکوتی ظریف وارد وجودتان میگردد.افکار مغشوشتان شروع به ناپدید شدن میکنند

فاصله هایی از سکوت به وجود می آیند...!و شما به ژرفای وجود خود دسترسی پیدا میکنید


آنچه هستیم، نتیجه چیزی است که بدان اندیشیده‌ایم

اگر کسی با فکری پلید سخن بگوید و یا عمل کند،درد و رنج به دنبالش خواهد آمد

اگر کسی با اندیشه‌ای پاک سخن گوید و یا عمل کند

شادی به سراغش می آید وهمچون سایه‌ای هیچگاه ترکش نخواهد کرد"بــودا"
۹۶/۰۴/۲۱
نسیم ....