خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

خمار شب :

چشمهایت را ببند و با نسیمی تازه و خنک،نفسی نو کن...آری زندگی به همین اندازه زیباست

مشخصات بلاگ
خمار شب :

یک فنجان دردودل بدون شکر برای تو آورده ام
تا از دهان نیفتاده
بنوش…

شُل و وانهادگی ...YOGA

چهارشنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸ ق.ظ

همراه با یوگا وجودتان شروع به جوشیدن کرده است که قبلا هرگز آن را تجربه نکرده اید

کیفیتی جدید در وجود شما ایجاد می شود دروازه ای جدید که شروع به گشوده شدن کرده است

شما تبدیل به شعله ای خواهید شد که مایلید هر چه دارید با دیگران شریک شوید

اگر عمیقا عشق بورزید به تدریج متوجه خواهید شد که عشقتان بیشتر و بیشتر کیفیت مدیتیشن را پیدا میکند

سکوتی ظریف وارد وجودتان میگردد.افکار مغشوشتان شروع به ناپدید شدن میکنند

فاصله هایی از سکوت به وجود می آیند...!و شما به ژرفای وجود خود دسترسی پیدا میکنید


آنچه هستیم، نتیجه چیزی است که بدان اندیشیده‌ایم

اگر کسی با فکری پلید سخن بگوید و یا عمل کند،درد و رنج به دنبالش خواهد آمد

اگر کسی با اندیشه‌ای پاک سخن گوید و یا عمل کند

شادی به سراغش می آید وهمچون سایه‌ای هیچگاه ترکش نخواهد کرد"بــودا"
  • ۹۶/۰۴/۲۱
  • نسیم ....