خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

۴ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • نسیم ....

یا دل به دریا مزن یا اگر دل به دریا زدی منتظر طوفان هم باش...نسیم

  • نسیم ....

گاهی یک استاد،یا یک معلم،یا یک پزشک و یا...

آگاهانه کاری با روح و روانت انجام میده و تخریبی رو به جا میزاره

که هیچ کس،حتی یک جانی بالفطره هم نمیتونست این همه بدی کردن رو یکجا در هیچ دانشگاهی آموخته باشه...!!!


  • نسیم ....


  • نسیم ....