خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

نهایتا دل به جایی میرسد

که دو راه بیشتر ندارد:

یا باید خون شود

یا سنگ...

  • نسیم ....