خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

آزارم میدهد دیدن آن منظره که مادری کودکش را سیلی میزند

ولی کودک باز هم دامانش را رها نمی کند

کجاست آن قاضی تا حکم کند که مادر منبع محبت است یا کودک؟!

حسین پناهی

  • نسیم ....

چایت را بنوش نگران فردا مباش
دکتر نیستم
اما برایت ده دقیقه راه رفتن،روى جدول کنار خیابان را تجویز میکنم
تا بفهمى عاقل بودن چیز خوبیست
اما دیوانگى قشنگ تر است...
برایت لبخند زدن به کودکان وسط خیابان را تجویز میکنم
به ﺗﻮ پیشنهاد میکنم که شاد باشى!
خورشید هر روز صبح،بخاطر زنده بودن ما طلوع میکند!
هرگز، منتظر" فرداى خیالى" نباش
سهمت را ازشادى زندگى،همین امروز بگیر
نگران نباش.چایت را بنوش...

 

  • نسیم ....

کل حیات تو تجلی افکار موجود در سرت است

این کائنات همه شمول است،نه مطرود.هیچ چیز از زیر قانون جذب قسر در نمی رود

خواه در گذشته از افکارت آگاه بودی یا نبودی،همین حالا آگاه شده ای

در همین لحظه تو با آگاهی از راز،از خوابی عمیق بیدار و هوشیار شدی

آگاه از اطلاعات،آگاه از قانون و آگاه از قدرت افکارت

پس از افکار منفی دوری کن تا به آنچه می خواهی به نحواحسن برسی...

بخش هایی از کتاب راز که مطالعه ی این کتاب و به همه ی دوستانم پیشنهاد میکنم


دکتر جو ویتل:افکار علائمی مغناطیسی را به بیرون می فرستند که باعث جذب مشابه خود به سوی تو می شوند.

  • نسیم ....