خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

همیشه که نباید حرف زد!

گاهی باید سکوت کرد!

حرف دل که گفتنی نیست باید آدمش باشد...

کسی که با یک نگاه به چشمانت تا ته بغضت را بفهمد!

 

  • نسیم ....

دوستش داری؟

یادت باشه فقط دوست داشتن کافی نیست،

عشق مراقبت می خواد!...

  • نسیم ....

  • نسیم ....
از قوی بودن خسته ام

دلم یک شانه میخواهد

تکیه دهم به آن

بی خیاااااااااالِ همه دنیا

و دلتنگی هایم را ببارم...

  • نسیم ....
کاش می توانستم مخترع "گذشت" را بازخواست کنم
آدمها...
با حرفهایشان آدم را تاسرحدمرگ می برند

اما...
بعد از چند سال،میخواهند که آنها را ببخشی
بعضی کارها
بعضی رفتارها
بعضی حرفها
تاوانش عذر خواهی نیست
نمی شود به همین آسانی از "بعضی" ها گذشت
!
  • نسیم ....