خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

خمار شب :

عاشق شو زیرا عاشق انسان است!

طغیانِ توده ها!

دوشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳ ب.ظ

عاقبت تحمیل مسلمان بودن، طغیان مردم علیه این تحمیل است ...

 آیت الله بهشتی

جوجه های اعتقادم را کجا پنهان کنم ،وقتی 

شک شبیه گربه از دیوار ایمان می رود بالا ...

  • ۹۷/۰۷/۰۹
  • نسیم ....