خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

خمار شب :

اگر قلب می توانست فکر کند،می ایستاد ...!

درباره بلاگ
خمار شب :
آخرین مطالب
۱۶ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۵۳

بهشت مال شما!

گر دختر لبنانی لَبش خورد ترَک

حکم است که ایران بکِشد زود سرَک 

از شدت ضعف و بی نوایی و ستم

گر کودک ایرانی تلف شد به درَک ...!

پ.ن:وزیر بهداشت:

رأی دادید,باید تحمل کنیم;فعلا مدیریت و وضع همین است

۵ راهکار معیشتی دولت برای مردم

نخرید، نخورید، ننوشید، نپوشید و سعی کنید نمیرید

۹۷/۰۶/۱۶
نسیم ....